enova365 PRODUKCJA

Nowoczesny system do automatyzacji produkcji - umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych, modyfikację technologii w ramach zlecenia, kalkulowanie kosztu wytworzenia, generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów.

Planowanie produkcji - System umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które z kolei są elementami technologii. Technologia natomiast służy za podstawę zleceń przyjętych na produkcję i może być dowolnie modyfikowana - bez wpływu na definicję wzorcową.

Połączenie z modułem Handel - Produkcję jako element całego systemu ERP jakim jest enova365 wykorzystuje się w połączeniu z modułem Handel. Dzięki temu do technologii można kalkulować  koszt wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą szacować w odniesieniu do poszczególnych operacji lub całej technologii. Do operacji można przypisać zasoby produkcyjne i osoby.

Rozchody surowców i przyjęcie produktów mogą być tworzone dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów. Co ważne można je generować w miarę postępu realizacji zlecenia. Produkty mogą być przyjmowane w cenach ewidencyjnych lub rzeczywistych - opartych o kalkulację kosztu wytworzenia.

Zasoby produkcyjne i osobowe - w enova365 wskażesz zasoby produkcyjne wymagane w Twoim procesie produkcyjnym z podziałem na zasoby wzorcowe i rzeczywiste. Zasoby rzeczywiste - wykorzystywane w procesach technologicznych będziesz mógł monitorować sprawdzając ich obciążenie. W połączeniu z modułem CRM uwzględnisz w tym procesie niedostępność maszyn np. z uwagi na prace serwisowe. System prowadzi ewidencji osób pod kątem kompetencji wymaganych do wykonania zleceń i uwzględnia je w momencie planowania produkcji. 

Planowanie i harmonogram - Produkcja w enova365 pozwoli Ci wygodnie zaplanować zlecenie produkcyjne uwzględniając rzeczywiste zasoby produkcyjne i osobowe w oparciu o jeden z trzech algorytmów planowania. Podgląd prac prezentuje Harmonogram (w formie wykresu Gantta), który możesz dostosować do własnych preferencji.

Zamienniki - W enova365 obsłużysz zamienniki zastępując nimi (częściowo lub całkowicie) surowiec, którego brakuje na stanie magazynowym.

 

 

enova365 Produkcja to nowoczesne zarządzanie zakładem produkcyjnym

Przekonaj się, że z enova365 zautomatyzujesz swoją produkcję, obniżysz koszty i zwiększysz produktywność.

 

 

ZAMÓW DARMOWĄ PREZENTACJĘ