JAKA JEST enova365 KADRY PŁACE?

enova365 Kadry Płace

ZAWSZE ZGODNA Z PRAWEM

Specjaliści tworzący system enova365 czuwają nad terminowym modyfikowaniem systemu adaptując go do zmieniającego się prawa. Jest to szczególnie cenne w przypadku systemu kadrowo-płacowego, z uwagi na częste i szerokie zmiany w naszym prawodawstwie rzutujące na naliczanie płac i rozliczanie pracowników.

enova365 Kadry Płace - wszechstronny i uniwersalny

WSZECHSTRONNA

Szeroki zakres funkcjonalny enova365 umożliwia naliczanie płac nawet w skomplikowanych, liczących kilka tysięcy pracowników, strukturach organizacyjnych (w tym matrycowych) obejmujących proces: rekrutacja - zatrudnienie pracownika - ewidencja czasu pracy - aktualizacja danych płacowych i kadrowych - naliczanie płac - deklaracje ZUS. System enova365 obsługuje także specyficzne formy zatrudnienia jak pracownicy zatrudnieni na uczelniach, w prokuraturze, czy oddelegowani do pracy za granicą.

enova365 Kadry Płace

MOBILNA I NOWOCZESNA

enova365 doskonale wykorzystuje zdobycze nowoczesnej technologii; zależnie od wybranej licencji na systemie można pracować w sieci lokalnej bądź w chmurze (publicznej lub prywatnej) - także na smartfonach. Specjalne dodatki (m.in. enova365 Pulpit Pracownika) umożliwiają zdalny dostęp pracowników, a także szybki obieg dokumentów.

enova365 Kadry Płace - system skalowalny do Twoich potrzeb

SKALOWALNY DO TWOICH POTRZEB

system enova365 Kadry Płace, jaki i pozostałe moduły stanowiące zintegrowany system ERP, można z łatwością dostosować do potrzeb i indywidualnych preferencji firmy i użytkowników. Personalizacja programu dotyczy zarówno jego wyglądu (menu, układ okien/zakładek itd.) jaki i funkcjonalności, którą można poszerzać zależnie od potrzeb działu kadr i płac. Dzięki szerokiej gamie dodatków, funkcjonalność systemu rośnie adekwatnie do wielkości i wymogów przedsiębiorstwa.

FUNKCJONALNOŚĆ enova365 W DUŻYM SKRÓCIE

płace - kadry - deklaracje - kalendarze - zarządzenie zasobami ludzkimi

Sprawna rekrutacja pracowników - W enova365 zdefiniujesz typ rekrutacji i kryteria oceny kandydatów. Przeprowadzisz analizę CV, rozmowę kwalifikacyjną test kompetencyjny, psychologiczny i sprawnościowy.

Zatrudnienie pracowników z różna specyfikacją kadrową - W enova365 skorzystasz z szeregu dodatków regulujących zatrudnienie pracowników z nietypową obsługa kadrową (nauczycieli, prokuratorów – dopisać).

enovaNet i pulpity pracowników - W enova365 pracownik samodzielne zgłasza urlop i kontroluje stan dni urlopowych.

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy - W enova365 rozliczysz indywidualny czas pracy w oparciu o rozbudowane kalendarze uwzględniając różne okresy rozliczeniowe.

Bieżąca aktualizacja danych płacowych - W enova365 masz szybki dostęp do informacji dotyczących pożyczek udzielonych prawnikowi, comiesięcznych i incydentalnych świadczeń socjalnych (karta Mulisport, bony świąteczne itd.)

Bieżąca aktualizacji danych kadrowych - enova365 zachowuje historyczność danych kadrowych oraz historię przebiegu zatrudnienia. W systemie przechowasz wszystkie dane kadrowe istotne dla poprawnego naliczenia listy także dla pracowników tymczasowych i oddelegowanych do pracy za granicę.

Generowanie list płac - W enova365 całkowicie automatycznie wyliczysz wypłaty dla Twoich pracowników, biorąc pod uwagę wszystkie ich obciążenia (pożyczki, alimenty itd.) oraz wskaźniki składkowo-podatkowe. Na koniec wyślesz elektroniczne zlecenie przelewu do banku, a do księgowości zatwierdzoną listę płac.

Naliczenie i wysłanie deklaracji - W enova365 wystawisz wymagane ustawowo raporty i deklaracji wysyłane do ZUS-u i Urzędu Skarbowego; wyślesz dane do Płatnika, skomunikujesz się z systemem SODiR off-line i wygenerujesz raporty dla GUS-u.

 

 

POTRZEBUJESZ SZERSZEJ FUNKCJONALNOŚCI?

Sprawdź pozostałe moduły i zbuduj aplikację na miarę swoich potrzeb.

ZOBACZ WIĘCEJ