Jak wysłać plik JPK z Aplikacji Ramzes

21 lutego 2018

Aby wygenerować plik JPK konieczne jest wykorzystanie Aplikacji Ramzes na rok 2018.

Natomiast do wysyłki pliku JPK wymagane jest ponadto posiadanie e-Dokumentów oraz podpisu elektronicznego.

Użytkownicy Aplikacji nieposiadający e-Dokumentów i/lub podpisu elektronicznego mogą wysłać plik JPK poprzez system ministerstwa Aplikacja Klient JPK 2.0 (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania) poprzez e-bramkę JPK_VAT (więcej na mikro-jpk.mf.gov.pl). 

Zachęcamy do zapoznania się z tym krótkim nagraniem omawiającym obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zwracamy także uwagę na wytyczne MF, dotyczące numeracji korekt składanych do plików JPK, wysyłanych w latach ubiegłych.

Przytaczamy fragment opracowania: 

Pytanie: W związku ze zmianą od 01.01.2018 r. struktury JPK_VAT z drugiej na trzecią, jak należy numerować korekty JPK_VAT wysyłane w roku 2018, a korygujące JPK_VAT z lat poprzednich? Czy będzie trzeba wpisywać kolejny numer korekty z uwzględnieniem korekt złożonych w roku bieżącym czy też zacząć od numeru 1?

Odpowiedź: W pozycji „Cel złożenia" należy podać kolejny numer, tj. jeżeli wcześniej w 2017 r. lub w latach poprzednich złożony został tylko plik pierwotny oznaczony cyfrą"1", a pierwszej korekty dokonuje się w 2018 r. na nowej strukturze, to należy w kolumnie „Cel złożenia" wpisać cyfrę „2", a kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy 3, 4, 5 itd. Jeżeli w 2017 r. złożony został JPK_VAT z oznaczeniem celu złożenia „1" i potem były złożone korekty z oznaczeniem celu złożenia „2", to składając kolejną korektę za ten okres już według nowej struktury w 2018 r. należy wpisać „3" (niezależnie od tego ile w 2017 r. złożono korekt JPK_VAT z oznaczeniem „2").
Kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy 4, 5 itd W 2017 r. przyjęto następującą zasadę oznaczania JPK_VAT 1 – dla pierwotnego
JPK_VAT 2 – dla każdej kolejnej korekty JPK_VAT
W 2018 r. przyjęto następującą zasadę oznaczania JPK_VAT:
0 – dla pierwotnego JPK_VAT
1, 2, 3, 4… . dla kolejnych korekt JPK_VAT za ten sam okres.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdą Państwo na stronie: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/pytania-i-odpowiedzi