Modyfikacja Aplikacji Ramzes 20.07.01

19 maja 2020

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes - 20.07.01.

Użytkownikom wersji online, system został zmodyfikowany w godzinach nocnych. Użytkowników wersji stacjonarnej zapraszamy do pobrania i zainstalowania modyfikacji. 

 

Zmiany wprowadzone w nowej wersji:

PŁACE
dodano:
- wzory księgowań, świadczenie w naturze dla umów zleceń
- do zaświadczenia o zarobkach opcję wg daty utworzenia listy
- lista podstawowa miesięczna funkcję „nie naliczać wynagrodzenia zasadniczego” (opcjonalna dla 0 dni przepracowanych, w przypadku zasiłku i nieobecności nie zasiłkowych w jednym miesiącu)

RYCZAŁT
dodano: korekty z tytułu „ulgi na złe długi” przy obliczaniu podatku

KSIĘGI HANDLOWE
zmodyfikowano: - MT-940 dla mBank (kody operacji zaczynające się od litery)
- wydruk dokumentu w dzienniku (zmiany położenia informacji na wydruku i dodanie oznaczeń JPK)

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE