Modyfikacja Aplikacji Ramzes 21.07.01

28 lipca 2021

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 21.07.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji.
Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu.

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:

Aplikacja Ramzes
zmodyfikowano:

- Biblioteka Ramzes 4 (do wersji 8.3.0)

e-Dokumenty
dodano:

- zgłoszenie VAT-R(15) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2021/07/05/10743)

JPK / Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
dodano:

- podpisywanie wysyłki JPK_V7 danymi autoryzującymi (udziałowiec 100%)

zmodyfikowano:

- oznaczenia JPK wg Dz.U. poz.1179 z 30.06.2021
- JPK_V7K - przenoszenie do poz. 39 deklaracji VAT-7(21) kwoty z II kwartału

PŁACE
dodano:

- zbiorczy wydruk pojedynczych rachunków do umów zleceń i o dzieło

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
dodano:

- zgłoszenie VAT-R(15)

AR-INTEGRATOR - IMPORT danych z filii (dostępny wg licencji rocznych)
zmodyfikowano:

- import z JPK_FA (dla waluty obcej) wg kursu tabeli domyślnej (waluty)

Ryczałt
dodano:

- rodzaj dokumentu MARŻA korekta sprzedaży

KSIĘGI HANDLOWE
zmodyfikowano:

- zestawienie roczne (kwoty z okresów dodatkowych ujmowane w XII)
- CIT-2 korekty /gdy rejestr vat 50% i KUP 100%

MAGAZYN / SPRZEDAŻ
zmodyfikowano:

- Nabywca, Odbiorca, Płatnik na wydruku faktury
- Kody GTU

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE