Modyfikacja Aplikacji Ramzes 21.01.01

29 marca 2021

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes - 21.01.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu.

Prosimy zwrócić uwagę, że jest to pierwsza wersja wymagająca kodów modyfikacyjnych na rok 2021.
Moduły niezarejestrowane takimi kodami po wprowadzeniu modyfikacji zostaną zablokowane.

Zamiany wprowadzone w ostatniej wersji:

PŁACE
dodano:

- rachunek o dzieło z przeniesienie praw autorskich (nieubezpieczeni, bez kosztów uzyskania przychodu)
- pozycję ryczałt do rachunku umowy zlecenia dla cudzoziemca nierezydenta (przychód opodatkowany)
- możliwość wprowadzenia do rachunków umów zleceń godzin przepracowanych z dwoma miejscami po przecinku (w minutach 0,00)

Integracje MT-940
dodano:

- Dodano obsługę dla BS w Mszczonowie (9302)

zmodyfikowano:

- ING BusinessOnLine(105) - identyfikacja pracowników wg nr konta

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR)
zmodyfikowano:

- zeznanie PIT-36L przenoszenie do p.54 z p.29 PIT/WZ

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
zmodyfikowano:

- informacja VAT-UE cz.D (bez dok. z kontrahentem bez NIP-UE)
- raport Ewidencja VAT należny z poziomu JPK - rozbicie na poszczególne rejestry

PKPiR
dodano:

- pomijanie przycisku wyboru przed numerem dokumentu po użyciu wzoru księgowania

zmodyfikowano:

- kwota zakupu marżowego dla towaru z poprzednich lat w JPK_V7
- kwota sprzedaży marżowej w przypadku korekty w JPK_V7
- prezentacja korekty sprzedaży marżowej w ewidencji pomocniczej

MAGAZYN
dodano:

- opis towaru/usługi we wzorze 3 faktury sprzedaży VAT

SPRZEDAŻ
dodano:

- opis towaru/usługi we wzorze 3 faktury sprzedaży VAT

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE