Modyfikacja Aplikacji Ramzes 23.15.01

27 listopada 2023

Informujemy, że opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 23.15.01

 

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania nowych wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już z zmodyfikowanego systemu.  

 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:  

 

e-Dokumenty
dodano: 
- informacja PIT-RB(2) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2023/10/25/12954)
- deklarację PIT-4R(13) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2023/11/07/12978)

 

Płace
dodano:
- deklarację PIT-4R(13)
- Nieobecności, Choroba, zakładki Szczegóły zwolnienia (połączono naliczanie zasiłków z wynagrodzenia z umowy o pracę i umów zlecenia i o dzieło), usunięto zakładkę z umowy zlecenia lub o dzieło
- do pozycji INFO kolumnę Zlecenia netto dla Nieobecności Choroba, Opieka, Urlop macierzyński   
zmodyfikowano:
- pobieranie do podstawy zasiłków wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc (premie kwartalne, roczne), w przypadku umowy zawartej po przerwie w zatrudnieniu
- Nieobecności, Opieka, Urlop macierzyński zakładkę Wymiar i nieobecność, łącząc w jednej pozycji podstawę z wynagrodzenia za pracę i umów zlecenia i o dzieło   


Aplikacja Ramzes - programy księgowe (KH, PKPiR)/
dodano:
- informacja PIT-RB(2) za 2023 rok


Aplikacja Ramzes - programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
zmodyfikowano: 
- rejestr WNT /gdy zaznaczono Zawsze pokazuj w JPK_V7 podstawę VAT dla stawek 0%, ZW, nV/

 

Księgi Handlowe
zmodyfikowano: 
- pobieranie faktur (data operacji i data wpływu dla faktur zakupu)

 

Amortyzacja
zmodyfikowano: 
- wartość umorzenia podatkowego w roku/miesiącu, KŚT 110 na wydruku umorzenia wykonane i ewidencja   środków trwałych wartości podatkowe

 

Ryczałt
zmodyfikowano:
- najem prywatny powyżej limitu /ujemne kwoty na stawce 12,5%/
- zestawienie przychód na wspólnika /podsumowania/
- zestawienie wynajmu /wykorzystanie stawki 8,5% i 12,5%/


PKPiR
zmodyfikowano: 
- skalowanie okna rejestru Vat w Ewidencji VAT po zmianie okresu VAT

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE