Modyfikacja Aplikacji Ramzes 23.17.01

15 stycznia 2024

Informujemy, że opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 23.17.01

 

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania nowych wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już z zmodyfikowanego systemu.  

 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:  

 

e-Dokumenty

dodano: 

- PIT-28(26)(wg wzoru ePUAP-CRWDE 2023/11/10/12989)

- PIT-36(31)(wg wzoru ePUAP-CRWDE 2023/11/10/12988)

- PIT-36L(20)(wg wzoru ePUAP-CRWDE 2023/12/07/13041)

- PIT-37(30)(wg wzoru ePUAP-CRWDE 2023/11/06/12974)

- PIT-38(16)(wg wzoru ePUAP-CRWDE 2023/10/23/12948)

- PIT-39(12)(wg wzoru ePUAP-CRWDE 2023/10/23/12946)

- uwaga o kwocie przychodu za rok 2022 /gdy używamy danych autoryzujących/


 

Płace

dodano: 

- do wydruku kart ewidencji czasu pracy symbol DW dla dnia dodatkowo wolnego od pracy (informacja pobierana z ewidencja czasu pracy, konfiguracja)

- dane do obliczeń, minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń

- do nowych umów zleceń zawartych od 2024.01.01 Opis umowy zlecenia dla stawka godzinowa, funkcja minimalna stawka godzinowa, po której zaznaczeniu i zapisaniu będzie pobierana i aktualizowana automatycznie do tworzonych rachunków

- do umów zleceń zawartych przed 2024.01.01,do rachunków od daty wystawienia po 2024.01.01 funkcja minimalna stawka godzinowa, po której zaznaczeniu i zapisaniu będzie pobierana i aktualizowana automatycznie do tworzonych rachunków 


 


Aplikacja Ramzes - programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)

dodano: 

- zeznanie PIT-37(30) za 2023 rok

- zeznanie PIT-36(31) za 2023 rok

zmodyfikowano: 

- załącznik PIT/M za 2022 r. - weryfikacja identyfikatora podatkowego

- VAT naliczony obustronnych rejestrów VAT /gdy zaznaczono: Zawsze pokazuj w JPK_V7 podstawę VAT dla stawek 0%, ZW, nV/

- załącznik PIT/O za 2022 i 2023 r. /ulga na dzieci na podatnika i małżonka/PKPiR

zmodyfikowano:

- pobieranie kwoty remanentu z PIT-5L do PIT/B za 2023 rok /gdy zazn. Uwzględniać w kosztach miesięcznych / 

- limit składki zdrowotnej zaliczanej do KUP w 2024 udziałowca na PIT-5L, po zarejestrowaniu licencji 2024 roku

- limit składki zdrowotnej odliczanej od dochodu w 2024 w PIT-5L, po zarejestrowaniu licencji 2024 roku


 


Amortyzacja

zmodyfikowano:

- dotychczasowe umorzenie bilansowe /gdy oddzielne podatkowe/ 

- wartość netto bilansowa na ewidencji /gdy oddzielna podatkowa/


 

Ryczałt

zmodyfikowano: 

- pobieranie przychodów z firmy DZG do Spółki

- pobieranie przychodów z firmy /doliczenia do przychodu/


 


Magazyn

zmodyfikowano: 

- Wprowadzanie dwukrotnie tej samej pozycji na dokument magazynowy MW

- Modyfikacja dokumentu magazynowego MW, gdy jest wprowadzona dwukrotnie ta sama pozycja


 


Księgi Handlowe

zmodyfikowano: 

- dekretacja konta walutowego (dopisywanie waluty)


 

Integracje MT-940

dodano:

- BS w Lipnie (9542)

- ESBANK BS Radomsko (8980)

 

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE