Modyfikacja Aplikacji Ramzes 23.19.01

12 lutego 2024

Informujemy, że opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 23.19.01

 

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania nowych wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już z zmodyfikowanego systemu.  

 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:  

 

e-Dokumenty

dodano: 

- CIT-8E(4)(wg wzoru ePUAP-CRWDE 2024/01/23/13190)

 

Księgi Handlowe

dodano: 

- listę dodatkową zwrot składek (do rozliczenia nadpłaty składek emerytalno-rentowych)

zmodyfikowano: 

- pobieranie do PIT-11 kwoty dofinansowania z FGŚS dla seniorów korzystających ze zwolnienia podatkowego

- pobieranie do PIT-11 kwot składek na ubezpieczenie społeczne po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku dla zleceniobiorców do 26 roku życia

- pobieranie do PIT-11 kwoty podatku od przychodu z tytułu zasiłku dla pracownika do 26 roku życia (jedyny przychód opodatkowany w roku podatkowym) Księgi Handlowe

dodano: 

- zeznanie CIT-8E(4)

zmodyfikowano: 

- zeznanie CIT-8(32) za 2022 rok /gdy zawieszony podgląd wydruku/Aplikacja Ramzes

zmodyfikowano:

- dodawanie nowej firmy /w ramach zmień firmę; banki/


 

Aplikacja Ramzes - programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)

dodano:

- minimalna podstawa dla składki zdrowotnej /rok od 2024-02-01/

zmodyfikowano:

- komunikat przy kalkulacji składki zdrowotnej za styczeń

 

Magazyn

zmodyfikowano: 

- uwzględnianie w zestawieniu stanów magazynowych korekty zakupu do dokumentu pierwotnego gdy był wystawiony w roku ubiegłym

 

Płace

zmodyfikowano: 

- waloryzację podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia wysokości przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego wyłącznie na pierwszy dzień tego świadczenia


 

Amortyzacja

zmodyfikowano: 

- filtr Stan-Kategoria w Raporty, Ewidencja środków trwałych

 

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE