enova365 zgodna z Polskim Ładem 2.0

21 czerwca 2022

Dostępna jest najnowsza wersja enova 365, która oznaczona jest numerem 2204.3.5. Od 1 lipca 2022 będą obowiązywać przepisy w ramach Polskiego Ładu 2.0. Producent wprowadził zmiany w modułach Kadry, Płace oraz Księgowość. Użytkowników, którzy życzą sobie wsparcia we wprowadzeniu nowej wersji, zapraszamy do kontaktu. Z Użytkownikami systemu na licencji ASP/wynajem i AZUR będziemy się kontaktować niezależnie w celu przeprowadzenia modyfikacji.

Dlaczego enova365 to doskonały wybór dla Twojej firmy?

enova365 to nowoczesny system ERP - zawarta w nim wiedza merytoryczna jest ciągle aktualizowana pod względem zgodności z obowiązującym prawem. Masz pewność, że pracujesz w systemie zawsze aktualnym nie tylko pod względem prawnym, ale nadążającym za sprawdzonymi trendami w danych obszarach biznesowych. 

To nowoczesny, zintegrowany system ERP wykorzystywany przez ponad 16 000 polskich firm. 

 

Moduł Kadry i Płace enova365

Wskaźniki

Został zaktualizowany wskaźnik "Wysokość należnego wynagrodzenia (procent), który od  01.07.2022 r. przyjmuje wartość 0,60%.

Zostały zaktualizowane wskaźniki obowiązujące od 01.06.2022 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6235,22 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki - 311,76 zł,
  • rok nauki - 374,11 zł,
  • III rok nauki - 436,47 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 249,41 zł.

Został również zaktualizowany "Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)", który od 01.07.2022 r. przyjmuje wartość: 110,2%. 

Zakładka "Podatki"

Została dodana na wypłacie na zakładce "Podatki" pole z procentem naliczonych kosztów autorskich. Na wypłatach z kosztami autorskimi naliczanymi wcześniejszymi wersjami programu pole procent nie pojawi się na wypłatach. Procent będzie wyświetlany dla wypłat naliczanych od wersji 2204.3.5, na których zostaną naliczone koszty autorskie.

PFRON

Umożliwiono wybór adresu e-mail na deklaracji WND. Dodano także adres e-mail pełnomocnika do kontaktu z PFRON. 

Ulga podatkowa

 • Od 1 lipca 2022, kwota zasiłku macierzyńskiego będzie podlegała ulga podatkowym: duża rodzina, pracujący emeryt, dla powracających z zagranicy, do ukończenia 26 roku życia.
 • Zmieniono wartość kwoty wolnej od podatku. Dla wypłat naliczanych z datą wypłaty od 1 lipca 2022 kwota miesięcznej ulgi podatkowej wynosi 300zł.
 • Niezależnie od ustawienia w kartotece pracownika na zakładce Dane podatkowe parametru "Naliczaj ulgę podatkową dla klasy średniej", na wypłatach naliczanych z datą wypłaty po 1 lipca 2022 ulga dla klasy średniej nie będzie naliczana.

Koszty uzyskania przychodu

 • Zablokowano możliwość ustawienia kosztów autorskich jednocześnie na zakładce Dane podatkowe oraz na zakładce Płace/Koszty autorskie.
 • Dodano możliwość zablokowania automatycznego czasu przepracowanego pobieranego do wyliczenia współczynnika kosztów autorskich wprowadzanych na zakładce Płace/Koszty autorskie.

Składka zdrowotna

Dostosowano naliczanie składki zdrowotnej osoby współpracującej do nowych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022.

Podatek

 • Zostały zaktualizowane progi podatkowe zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym została obniżona z 17% do 12%.
 • Zablokowano wyliczanie podwójnej zaliczki podatku zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. 

 

Moduł Ewidencja Środków Trwałych

Zaktualizowane zostały w systemie wartości odsetek obowiązujące od 09.06.2022 r. Aktualne wartości:|

 • Odsetki ustawowe - 9,5%
 • Odsetki podatkowe - 15%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie - 11,5%
 • Odsetki maksymalne - 23%

 

Moduł Księgowość

Deklaracje PIT

 • W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1265) w rozliczeniach podatku PIT wg zasad ogólnych od 1 lipca 2022 r. obniżono pierwszy próg skali podatkowej z 17% na 12%, ulgę podatkową ustalono na poziomie 3600 PLN oraz wycofano możliwość stosowania ulgi na klasę średnią.
 • W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1265) w rozliczeniach podatku PIT liniowego od 1 lipca 2022 r. wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej do wysokości 8700 PLN rocznie od podstawy opodatkowania.
 • W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1265) w rozliczeniach podatku PIT w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych od 1 lipca 2022 r. wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania do wysokości 50% zapłaconej składki zdrowotnej.

 

Zobacz więcej     Pobierz plik

  

Poznaj doświadczenia innych firm

 

 

 

 

 

 

ZOBACZ KONKRETNE ZASTOSOWANIA enova365 W RÓŻNYCH BRANŻACH

Poznaj doświadczenia innych firm

 

 

SZCZEGÓŁY

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami


Firma Aura Technologies od ponad 20 lat dostarcza i wdraża systemy informatyczne dla firm. Jesteśmy certyfikowanym Partnerem enova365. Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu enova365 w swojej firmie? Skontaktuj się z nami. Podczas spotkania na żywo lub online zaprezentujemy możliwości enova365. 

 

Skontaktuj się z nami