Test nagłówka

Test tytułu kolimny

testy tytułu kolumna 2

testy tytułu kolumna 3

Pytanie

Odpowiedź

Aplikuj

Pytanie

Odpowiedź

Aplikuj

OBSZARY DZIAŁANIA

enova365 to kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem

PŁACE KADRY HR

Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami w firmach zatrudniających do kilku tysięcy pracowników. Więcej >>>

CRM

Zarządzanie relacjami z klientami to elastyczne narzędzie wykorzystywane do kreowania, zarządzania i podtrzymywania relacji z klientami. Więcej >>>

KSIĘGOWOŚĆ

Ergonomiczne narzędzie dla księgowych do ewidencji dokumentów i sporządzania deklaracji oraz okresowych sprawozdań. Więcej >>>

WORKFLOW

Skutecznie organizuje przepływ pracy w firmie przez automatyzację procesów biznesowych zachodzących w innych modułach enova365. Więcej >>>

HANDEL

Kompletne i nowoczesne narzędzie do prowadzenia zakupów i sprzedaży, obsługi zamówień i magazynów. Więcej >>>

enova businnes intelligence

BUSINESS INTELLIGENCE

Dostarcza uporządkowany, jednolity i wiarygodny zbiór danych bez konieczności tworzenia skomplikowanych analiz. Więcej >>>

enova365 to program ekspercki - zawarta w nim wiedza merytoryczna jest ciągle aktualizowana pod względem zgodności z obowiązującym prawem. enova365 to więcej niż nowoczesny system ERP, to wiedza dostarczona przez specjalistów ze strategicznych dla każdej firmy dziedzin - zarządzania, księgowości, kadr i płac.

enova365 to nowoczesny system ERP, który sprawdzi się zarówno małej firmie, jaki i w dużym przedsiębiorstwie

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SYSTEM enova365?

enova365 to nowoczesny, zintegrowany system ERP wykorzystywany przez ponad 9,5 tys. polskich firm. Co zdecydowało o jego sukcesie?

SYSTEM ROŚNIE RAZEM Z TWOJĄ FIRMĄ

z bogatej funkcjonalności enova365 wybierz to, co jest Ci niezbędne; z czasem możesz poszerzyć system o nowe moduły i funkcje

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO

na enova365 pracują firmy handlowe, produkcyjne, transportowe i usługowe; system ceniony jest w podmiotach administracji i użyteczności publicznej oraz outsourcingu

KORZYSTAJ Z SYSTEMU NA DOWOLNYM URZĄDZENIU

wybierz najwygodniejszy dla Ciebie wygląd interfejs enova365 spośród okienkowego (na komputerze/laptopie), przeglądarkowego czy dotykowego (na smartfonie)

JESTEŚ ZAWSZE NA BIEŻĄCO

enova365 da Ci pewność pracy na systemie zawsze aktualnym nie tylko pod względem prawnym, ale uwzględniającym najnowsze trendy biznesowe

 

ZBUDUJEMY SYSTEM ZGODNIE Z TWOIMI POTRZEBAMI

Zapytaj nas o szczegóły

WYŚLIJ ZAPYTANIE

 

 

PŁACE KADRY HR

płace - kadry - deklaracje - kalendarze - zarządzenie zasobami ludzkimi

Sprawna rekrutacja pracowników - W enova365 zdefiniujesz typ rekrutacji i kryteria oceny kandydatów. Przeprowadzisz analizę CV, rozmowę kwalifikacyjną test kompetencyjny, psychologiczny i sprawnościowy.

Zatrudnienie pracowników z różna specyfikacją kadrową - W enova365 skorzystasz z szeregu dodatków regulujących zatrudnienie pracowników z nietypową obsługa kadrową (nauczycieli, prokuratorów – dopisać).

enovaNet i pulpity pracowników - W enova365 pracownik samodzielne zgłasza urlop i kontroluje stan dni urlopowych.

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy - W enova365 rozliczysz indywidualny czas pracy w oparciu o rozbudowane kalendarze uwzględniając różne okresy rozliczeniowe.

Bieżąca aktualizacja danych płacowych - W enova365 masz szybki dostęp do informacji dotyczących pożyczek udzielonych prawnikowi, comiesięcznych i incydentalnych świadczeń socjalnych (karta Mulisport, bony świąteczne itd.)

Bieżąca aktualizacji danych kadrowych - enova365 zachowuje historyczność danych kadrowych oraz historię przebiegu zatrudnienia. W systemie przechowasz wszystkie dane kadrowe istotne dla poprawnego naliczenia listy także dla pracowników tymczasowych i oddelegowanych do pracy za granicę.

Generowanie list płac - W enova365 całkowicie automatycznie wyliczysz wypłaty dla Twoich pracowników, biorąc pod uwagę wszystkie ich obciążenia (pożyczki, alimenty itd.) oraz wskaźniki składkowo-podatkowe. Na koniec wyślesz elektroniczne zlecenie przelewu do banku, a do księgowości zatwierdzoną listę płac.

Naliczenie i wysłanie deklaracji - W enova365 wystawisz wymagane ustawowo raporty i deklaracji wysyłane do ZUS-u i Urzędu Skarbowego; wyślesz dane do Płatnika, skomunikujesz się z systemem SODiR off-line i wygenerujesz raporty dla GUS-u.

KSIĘGOWOŚĆ

Doskonałe narzędzie do obsługi finansów i księgowości w firmie. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych (enova365 Księga Handlowa). Pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości (enova365 Księga Inwentarzowa) oraz księgowość w uproszczonej formie (enova365 Księga Podatkowa).

Ręczna i automatyczna ewidencja dokumentów - W enova365 sprawnie wprowadzisz dokumenty księgowe w drodze importu (format testowy, Excel, xml), wpisu ręcznego (z pomocą kopiowania i matryc) lub wykorzystując dokumenty wystawione w innych modułach.

Rozliczenie VAT - W enova365 rozliczysz podatek VAT wg współczynnika struktury sprzedaży, metodą VAT marża, metodą kasową a także w zakresie wewnątrzwspólnotowych transakcji oraz importu towarów i usług. Na tej podstawie wystawisz deklaracje VAT i wyślesz je w formie e-deklaracji.

Ewidencja zapłat - W enova365 kontrolujesz wypłaty i wpłaty, w tym walutowe (przeliczone według kursu zdefiniowanego w tabeli kursów); system automatycznie naliczy także różnice kursowe powstające przy obrotach walutowych. Wprowadzenie zapłat przyspieszysz korzystając z matryc zapłat bądź importu wyciągów.

Kontrola zobowiązań i należności - Z enova365 zadbasz o płynność finansową swojej firmy, mając bieżący i szczegółowt pogląd w stan rozrachunków oraz prognozując wydatki; w razie potrzeby wystawisz ponaglenia, czy wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe. 

Ewidencja środków trwałych - enova365 umożliwia amortyzację środków trwałych metodą liniową, degresywną i jednorazową oraz ewidencjonuje środki niepodległe amortyzacji. Po zatwierdzeniu dokumenty środków trwałych przechodzą do ewidencji, gdzie oczekują na dekretację.

Dekretacja - W enova365 księgowanie odbywa się szybko - dzięki szerokiej automatyzacji i wzorom księgowym oraz bezpiecznie - dzięki pracy z buforem. Po każdej dekretacji obroty i salda kont są przeliczane, dzięki czemu uzyskujesz stały dostęp do bieżących podsumowań.

Deklaracje i sprawozdania - W enova365 sprawnie naliczysz zaliczkę na podatek dochodowy oraz deklaracje CIT i PIT (możesz je wysłać w formie e-deklaracji). Oprócz standardowych zestawień takich jak bilans, czy zestawienie zysku i strat możesz w systemie tworzyć zestawienia własne.

HANDEL I MAGAZYN

Wygodne narzędzie do obsługi procesów związanych z handlem w firmach o różnym profilu. Usprawnia proces sprzedaży od ofertowania i zamówienia, przez obsługę magazynu i kompletacji po sprzedaż i jej analizę.

Obsługa zamówień i zleceń- W enova365 dostosujesz model obsługi zamówienia do typu swojej działalności i specyfiki sprzedaży. Zamówienia od odbiorcy możesz realizować według wybranego schematu, zależnie od tego, czy mają mieć wpływ na stany magazynowe, czy nie. W enova365 dysponujesz także sposobami na automatyczne uzupełnienie niedoborów na magazynie używając generatora zamówień do dostawców, które możesz wysłać w formie elektronicznej (EDI, XML, PDF, CSV).

Obsługa magazynu- W enova365 śledzisz bieżący i historyczny stan magazynowy, korzystając z ciągłej inwentaryzacji. Masz dostęp do dokładnej analizy rozchodów towaru i źródeł jego dostawy - również z urządzeń mobilnych. Zaplanujesz więc (i zautomatyzujesz) zamówienia do dostawców oraz produkcję, poprzez monitorowanie postępów i śledzenie realizacji zleceń produkcyjnych.

Zakup i Sprzedaż- W enova365 masz dostęp do gotowych dokumentów zakupu i sprzedaży dla różnych rodzajów transakcji (faktury unijne, z odwrotnym obciążeniem, faktura zaliczkowe itd.) Jeden zakup podzielisz na kilka przyjęć magazynowych, a kilka dokumentów magazynowych ujmiesz na jednej fakturze. W razie konieczności ujmiesz na fakturze towary nie przyjęte jeszcze na magazyn (tzw. stany ujemne), a wszystkie te dokumentu przyjmiesz i wyślesz w wygodnej formie elektronicznej - w komunikacie EDI.

Wsparcie handlowców i kontrahentów- Dzięki modułom dodatkowym w enova365 ułatwisz pracę swoich handlowców i efektywnie wymienisz informację ze swoimi dostawcami i odbiorcami.

Integracja z e-sklepem- W enova365 skorzystasz z gotowej integracji łączonej system z wybranymi sklepami internetowymi i wygodnie poprowadzisz sprzedaż swoich produktów w sieci. W razie potrzeby skorzystasz z dodatkowego integratora, który umożliwi Ci wymianę informacji z dowolną aplikacją.

PŁACE KADRY HR

płace - kadry - deklaracje - kalendarze - zarządzenie zasobami ludzkimi

Sprawna rekrutacja pracowników - W enova365 zdefiniujesz typ rekrutacji i kryteria oceny kandydatów. Przeprowadzisz analizę CV, rozmowę kwalifikacyjną test kompetencyjny, psychologiczny i sprawnościowy.

Zatrudnienie pracowników z różna specyfikacją kadrową - W enova365 skorzystasz z szeregu dodatków regulujących zatrudnienie pracowników z nietypową obsługa kadrową (nauczycieli, prokuratorów – dopisać).

enovaNet i pulpity pracowników - W enova365 pracownik samodzielne zgłasza urlop i kontroluje stan dni urlopowych.

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy - W enova365 rozliczysz indywidualny czas pracy w oparciu o rozbudowane kalendarze uwzględniając różne okresy rozliczeniowe.

Bieżąca aktualizacja danych płacowych - W enova365 masz szybki dostęp do informacji dotyczących pożyczek udzielonych prawnikowi, comiesięcznych i incydentalnych świadczeń socjalnych (karta Mulisport, bony świąteczne itd.)

Bieżąca aktualizacji danych kadrowych -Enova365 zachowuje historyczność danych kadrowych oraz historię przebiegu zatrudnienia. W systemie przechowasz wszystkie dane kadrowe istotne dla poprawnego naliczenia listy także dla pracowników tymczasowych i oddelegowanych do pracy za granicę.

Generowanie list płac - W enova365 całkowicie automatycznie wyliczysz wypłaty dla Twoich pracowników, biorąc pod uwagę wszystkie ich obciążenia (pożyczki, alimenty itd.) oraz wskaźniki składkowo-podatkowe. Na koniec wyśle elektroniczne zlecenie przelewu do banku, a do księgowości zatwierdzoną listę płac.

Naliczenie i wysłanie deklaracji - W enova365 wystawisz wymagane ustawowo raporty i deklaracji wysyłane do ZUS-u i Urzędu Skarbowego; wyślesz dane do Płatnika, skomunikujesz się z systemem SODiR off-line i wygenerujesz raporty dla GUS-u.

PŁACE KADRY HR

płace - kadry - deklaracje - kalendarze - zarządzenie zasobami ludzkimi

Sprawna rekrutacja pracowników - W enova365 zdefiniujesz typ rekrutacji i kryteria oceny kandydatów. Przeprowadzisz analizę CV, rozmowę kwalifikacyjną test kompetencyjny, psychologiczny i sprawnościowy.

Zatrudnienie pracowników z różna specyfikacją kadrową - W enova365 skorzystasz z szeregu dodatków regulujących zatrudnienie pracowników z nietypową obsługa kadrową (nauczycieli, prokuratorów – dopisać).

enovaNet i pulpity pracowników - W enova365 pracownik samodzielne zgłasza urlop i kontroluje stan dni urlopowych.

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy - W enova365 rozliczysz indywidualny czas pracy w oparciu o rozbudowane kalendarze uwzględniając różne okresy rozliczeniowe.

Bieżąca aktualizacja danych płacowych - W enova365 masz szybki dostęp do informacji dotyczących pożyczek udzielonych prawnikowi, comiesięcznych i incydentalnych świadczeń socjalnych (karta Mulisport, bony świąteczne itd.)

Bieżąca aktualizacji danych kadrowych -Enova365 zachowuje historyczność danych kadrowych oraz historię przebiegu zatrudnienia. W systemie przechowasz wszystkie dane kadrowe istotne dla poprawnego naliczenia listy także dla pracowników tymczasowych i oddelegowanych do pracy za granicę.

Generowanie list płac - W enova365 całkowicie automatycznie wyliczysz wypłaty dla Twoich pracowników, biorąc pod uwagę wszystkie ich obciążenia (pożyczki, alimenty itd.) oraz wskaźniki składkowo-podatkowe. Na koniec wyśle elektroniczne zlecenie przelewu do banku, a do księgowości zatwierdzoną listę płac.

Naliczenie i wysłanie deklaracji - W enova365 wystawisz wymagane ustawowo raporty i deklaracji wysyłane do ZUS-u i Urzędu Skarbowego; wyślesz dane do Płatnika, skomunikujesz się z systemem SODiR off-line i wygenerujesz raporty dla GUS-u.

 

 

PŁACE KADRY HR

płace - kadry - deklaracje - kalendarze - zarządzenie zasobami ludzkimi

Sprawna rekrutacja pracowników - W enova365 zdefiniujesz typ rekrutacji i kryteria oceny kandydatów. Przeprowadzisz analizę CV, rozmowę kwalifikacyjną test kompetencyjny, psychologiczny i sprawnościowy.

Zatrudnienie pracowników z różna specyfikacją kadrową - W enova365 skorzystasz z szeregu dodatków regulujących zatrudnienie pracowników z nietypową obsługa kadrową (nauczycieli, prokuratorów – dopisać).

enovaNet i pulpity pracowników - W enova365 pracownik samodzielne zgłasza urlop i kontroluje stan dni urlopowych.

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy - W enova365 rozliczysz indywidualny czas pracy w oparciu o rozbudowane kalendarze uwzględniając różne okresy rozliczeniowe.

Bieżąca aktualizacja danych płacowych - W enova365 masz szybki dostęp do informacji dotyczących pożyczek udzielonych prawnikowi, comiesięcznych i incydentalnych świadczeń socjalnych (karta Mulisport, bony świąteczne itd.)

Bieżąca aktualizacji danych kadrowych -Enova365 zachowuje historyczność danych kadrowych oraz historię przebiegu zatrudnienia. W systemie przechowasz wszystkie dane kadrowe istotne dla poprawnego naliczenia listy także dla pracowników tymczasowych i oddelegowanych do pracy za granicę.

Generowanie list płac - W enova365 całkowicie automatycznie wyliczysz wypłaty dla Twoich pracowników, biorąc pod uwagę wszystkie ich obciążenia (pożyczki, alimenty itd.) oraz wskaźniki składkowo-podatkowe. Na koniec wyśle elektroniczne zlecenie przelewu do banku, a do księgowości zatwierdzoną listę płac.

Naliczenie i wysłanie deklaracji - W enova365 wystawisz wymagane ustawowo raporty i deklaracji wysyłane do ZUS-u i Urzędu Skarbowego; wyślesz dane do Płatnika, skomunikujesz się z systemem SODiR off-line i wygenerujesz raporty dla GUS-u.

MASZ PYTANIA? Nasi specjaliści pomogą Ci skompletować moduły dostępne w każdym obszarze enovy365
ZADZWOŃ lub NAPISZ: 22 460 5 490, enova@auratech.pl

 

 

SZUKASZ OSZCZĘDNOŚCI?

Sprawdź oferty specjalne na pakiety modułów enova365

Wypartujesz zniżek dla swojego biura?

Wybierz jeden z pakietów dla biura rachunkowego i oszczędź nawet 49%

Twój biznes dopiero startuje?

Skorzystaj ze zniżki dla nowo otwartych firm

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

Zobacz wybrane aktualności dotyczące enova365

23 sierpnia 2017

enova365 walczy o kolejny tytuł Lidera IT

We wrześniu 2017 roku, na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, odbędzie się finał IV edycji Konkursu "Liderzy IT". Wśród nominowanych do nagrody w kategorii ERP Trends - systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa znalazł się system enova365.
Czytaj więcej

9 sierpnia 2017

Opublikowano nową wersję enova365

Informujemy o udostępnieniu przez producenta nowej wersji systemu enova365.
Obecnie udostępniona wersja 12.3.3 (12.3.6430) zastępuję wersję 12.3.2 (12.3.6409) z dnia 19.07.2017 r. Wersja 12.3.3 zawiera istotne usprawnienia dotyczące filtrowania i sortowania danych na listach.
Czytaj więcej

16 września 2016

Jednolity Plik Kontrolny w enova365

Użytkownicy enova365 mogą być spokojni. Soneta prowadzi wobec swoich klientów transparentną politykę dostosowania systemu do obowiązujących przepisów prawa, dlatego też nowa funkcjonalność związana z obsługą Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie natywnie osadzona w systemie. Każda firma, która posiada aktualną licencję enova365, otrzyma taką funkcjonalność bezpłatnie.
Czytaj więcej

Wysyłasz Jednolity Plik Kontrolny?

Plik JPK w enova365 - zobacz jakie to proste